• TRẦN NGỌC KÍNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   tnkinh.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn
 • NGUYỄN HOÀI DUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989599195
  • Email:
   nhduy.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn