• VÕ TẮC THIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Văn phòng - NV bảo vệ
 • TRẦN THỊ KIM THOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Email:
   ttkthoa.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Minh Khôi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Email:
   tmkhoi.c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn