Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Huệ

Thôn Tây - Xã Vạn Phước - Huyện Vạn Ninh - Tỉnh Khánh Hòa
02583.708.095
c2nhue.vn@khanhhoa.edu.vn