TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ TỔ CHỨC ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM - TRUNG THU NĂM 2020