TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ. TƯNG BỪNG LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ. TƯNG BỪNG LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021